Projectes

Vàlvula anular | B.E. Pasteral

Potència: 8.00 MW
Lloc: Girona

Dades signifigatives del grup:

  • Vàlvula: tipus anular.
  • Diàmetre nominal: 1600mm.

Aquesta central disposa de dos vàlvules situades una al costat de l'altre. Es va detectar un problema de fuita en una d'elles. Tot indicava que el problema provenia de la càmera seca de la vàlvula, ja que estava completament plena d'aigua. 

En primer lloc es va desmuntar la vàlvula per poder traslladar-la fàcilment. Al taller es va desmuntar la vàlvula per el lloc d'aigues amunt i d'aquesta manera poder accedir còmodament a la part interior i vuidar la càmera seca. Quan va estar vuida es va començar a desmuntar fins arribar al obturador.