Projectes

Turbina Kaplan | Central hidroelèctrica Sardón

Potència: 0.70 MW
Lloc: Valladolid

Dades significatives del grup: 

  • Alternador: Asíncron – 700 kW – 750 rpm
  • Salt: 4,2 m                                   
  • Cabal: 21 m3/s
  • Diàmetre del rodet: 2,2 m 
  • Multiplicador: 750/145

Operacions:

En primer lloc, es va desmuntar tot el conjunt: alternador, multiplicador i la turbina. A continuació, es va realitzar la neteja i el sorrejament de totes les peces i es deixaren molles d'oli les zones mecanitzades per a la seva conservació. Per a una completa reparació, es va realitzar una substitució dels casquets, una reparació de les pales a fi d'obtenir un acabat de calitat i sense cavitats, un diseny d'un nou sistema de frenada per assegurar l'aturació del conjunt sota qualsevol circumstància i la introducció d'un nou grup hidràulic, entre moltes altres operacions.