Projectes

Turbina Kaplan

Lloc:

Auxiliars d'Explotacions Energètiques va dur a terme les etapes per a la preparació i la millora del distribuïdor, del rodet, del "domo" i de l'alternador.

Aquestes operacions constaven d'unes fases, les quals són les següents: la neteja de peces, la fabricació de fusibles de recanvi i l'adaptació de coxinets autolubricats.
Cal afegir el desmuntatge, la nateja i el recobrimient de la ogiva i dels àleps de la turbina.

L'alternador es va desmuntar, netejar i, posteriorment, pintar el rotor i l'estator. Al mateix temps es van substituir les juntes, els rodaments i les gomes d'acoplament. Amb els components reparats es va realitzar el premuntatge al taller per comprovar que tot funcionava idòniament. Per últim es va dur a terme el muntatge a la central.