Projectes

Turbina Kaplan

Lloc:

Auxilars d'Explotacions Energètiques es va encarregar, en primer lloc, del desmuntatge de les pales, separant el mecansime interior de l'ogiva i de les juntes de tancament. 

Tant bon punt la pala va ser extreta, s'inicial·litzà el procés d'inspecció i anàlisi. Es varen realitzar una serie de proves per determinar les propietats del material base, juntament amb una inspecció detallada de la corrosió i cavitació existent i es va avaluar l'opció mes eficient per recuperar les pales.