Projectes

Revisió i modernització grup 1 - C.H. Monasterio

Lloc: Monasterio

Dades significatives del grup:

 • Turbina: Turbina Kaplan de doble regulació
 • Potència: 700 KW
 • Salt: 4,2 m
 • Diàmetre rodet: 2.200 mm
 • Cabal: 21 m3/s
 • Velocitat: 750 /145 rpm

Operacions: 

Els treballs realitzats en aquest projecte contemplen el desmuntatge, el muntatge, el transport, les grues i la posta en funcionament.

Els treballs realitzats van ser els següents:

 • Desmuntatge: comprovació de l'alineació i el centrat de la màquina. Desmuntatge de tot el conjunt.
 • Recuperació de l'eix turbina.
 • Modernització del coixinet turbina canviant el material antifricció i eliminant el sistema d'engraixement actual. La lubricació del nou coixinet va ser realitzada mitjançant aigua.
 • Conjunt distribuidor:
  • Recuperació de les pales mitjançant soldadura.
  • Metalització dels colls de les pales.
  • Eliminació de tot el sistema d'engràs adaptant casquells autolubricats a tot el conjunt.
 • Rodet: desmuntatge, canvi de juntes, comprovació de tots els elements, END's, muntatge i equilibrat.
 • Conjugada: nou ajustament que inclou el subministre de potenciòmetres linials i l'instal·lació d'aquests.
 • Servos: 
  • Distribuidor: revisió de l'estat i substitució de les juntes. 
  • Rodet: revisió de l'estat i substitució de les juntes.
 • Disseny d'un nou sistema de frenada per assegurar l'aturació del conjunt sota qualsevol circumstància. 
 • Muntatge i posta en funcionament.