Projectes

Reparació turbina Kaplan

Lloc:

Aquesta central funciona amb una turbina Kaplan. L'averia va ser produïda per la rosca de fixació, la qual va quedar solta i es va partir. Com a conseqüència, els rodaments cònics van deixar de treballar i tota la càrrega axial es va concentrar en el rodament dels rodets radial fins a produïr la partició, deixant així l'eix solt, el qual va caure al tub d'aspiració. Auxiliars d'Explotacions Energètiques va dur a terme les tasques necessaries per a la reparació i la posta a punt del multiplicador, del distribuidor, de la turbina, del "domo", de l'alternador i del grup hidràulic.

Amb els components reparats es va realitzar el montatge al taller per comprovar que tot funcionava a la perfecció. Posteriorment, es va realitzar el montatge a la central, controlant el galgatge de cada pala i del rodet. Finalment es va posar en marxa.