Projectes

Reparació al rodet - C.H. Tavascan

Potència: 55.00 MW
Lloc: Lleida

Reparació d'una turbina Pelton 50 NW.

Dades significatives del grup:

 • Turbina: Turbina Pelton d'eix vertical
 • Potència: 55.76 MW
 • Salt: 889.15 m
 • Diàmetre rodet: 2.500 m
 • Cabal: 14 m3/s
 • Velocitat: 600 rpm

Operacions: 

La reparació va consistir en la rehabilitació del rodet del grup 2 de la central. Aquest rodet presentava clars signes de desgast i també es va observar que no estava dissenyat segons els plànols que la propietat va subministrar.

Primer es va desmontar el rodet a la central i es va transportar al taller a on es van efectuar les inspeccions i reparacions que venen a continuació:

 • Es va realitzar una inspecció visual per veure l'estat general del rodet i de les seves pales.
 • Construcció de 5 plantilles a mesura per a la reconstrucció de les pales. 
 • Sanejament del rodet per veure la totalitat dels desgasts.
 • Es van recarregar les parts afectades amb inoxidable i utilitzant les plantilles.
 • Tractament superficial i tèrmic del rodet. 
 • Es va equilibrar el rodet.
 • Una vegada equilibrat el rodet, es va transportar a la central on es va desmuntar el rodet del grup 2 i es va muntar el rodet reparat. 
 • Un cop el rodet reparat estava muntat es va fer el següent: sanejament i pintat de la tapa d'entrada a la càmara i neteja del marc, connexió de la part elèctrica, tancament de la boca d'home i col·locació de la tapa de l'entrada.
 • Per acabar la reparació Auxiliars d'Explotacions Energètiques es va encarregar de la posta en marxa de la central.

Amb aquesta reparació A.E.E. va millorar notablement el rendiment de la central i la va deixar en bon funcionament.