Projectes

Rehabilitació gurp Francis - C.H. Sau Grup 2

Lloc: Sau

Dades significatives del grup:

 • Turbina: 2 turbines Francis verticals
 • Potència: 33,00 MW cada una
 • Salt: 92 m
 • Diàmetre rodet: 3.550 mm
 • Cabal: 70 m3/s
 • Velocitat: 333 rpm

L'objectiu dels treballs a la central hidrolèctrica de Sau van ser la millora del funcionament general del grup 2.

Operacions: 

Els treballs que es van dur a terme van ser els següents:

 • Desmuntatge complet del conjunt.
 • Revisió, comprovació i ajustament de l'instrumentació de l'alternador i de la turbina.
 • Muntatge del grup. 
 • Modificació de la torreta exicatriu.
 • Instal·lació d'un nou sistema de sobrevelocitat completament mecànic.
 • Revisió i treballs de posta a punt dels coixinets de l'alternador i turbina. Implementació d'un nou serpentí de refrigeració. 
 • Remodelació completa de tota la mecànica de la turbina. 
 • Tractament superficial espiral, reparant les cavitacions.

Un cop finalitzats tots els treballs Auxiliars d'Explotacions Energètiques es va encarregar de la posta en funcionament de la central.