Projectes

Presa de Cardet

Potència: 7.00 MW
Lloc: Lleida

El treball realitzat a la C.H. de Llesp es va dividir en dues fases:

La primera consistia en actuar a les guies, pinça, estructura i sistema d'elevació. Al mateix temps es va realitzar la instal·lació elèctrica i la col·locació de nous ternals d'elevació.

Durant la segona fase es va procedir a efectuar les operacions sobre les comportes, juntes, rodes i cadenes.