Projectes

Comportes de toma - C.H. Sau

Potència: 28.00 MW
Lloc: Barcelona

Auxiliar d’Explotacions Energètiques es va encarregar de les millores corresponents a les comportes d'admissió G-1 i G-2 de la central hidroelèctrica del pantà de Sau. També es realitzaren treballs d'urgència, a més de treballs subaquàtics , treballs verticals i treballs a espais tancats.