Projectes

Central hidroelèctrica Sotonera

Potència: 5.00 MW
Lloc: Huesca

Dades significatives del grup:

  • Potència: 5 MW
  • Cabal: variable de 5m3/seg. a 25 m3/seg.
  • Altura del salt (variable en funció del nivel d'embalçament): de 9 a 23 metres.

Auxiliar d'Explotacions Energètiques va realitzar treballs corresponents a la reparació del "serpentín" encarregat de refrigerar el coixinet pivot i treballs relacionats amb l'objectiu d'eliminar les fuites al circuit de refrigeració. Es va procedir a realitzar els treballs de desmuntatge a la central. A mesura que s'avançava amb el desmuntatge, s'anaren transportant al taller els equips que havien de ser sotmesos a una reparació o a una rehabilitació. Aprofitant el desmuntatge de la màquina, des de l'alternador fins al distribuidor, es va realitzar la inspecció de l'alternador, del coixinet pivot i del distribuidor.