Projectes

Central hidroelèctrica Num. 13

Potència: 0.31 MW
Lloc: Lleida

Un cop desmuntat el grup i traslladat al taller per verificar l'estat del conjunt, Auxiliars d'Explotacions Energètiques es va encarregar de la fabricació de quatre pales Kaplan per subsituir les averiades. Tot seguit es va procedir amb el modelat, a la fosa d'aquestes i finalment a la mecanització de quatre pales idèntiques a les originals, d'acer inoxidable.