Projectes

Central hidroelèctrica Murias

Potència: 6.60 MW
Lloc: Murias

Auxilars d'Explotacions Energètiques va ser l'empresa encarregada de la reparació dels injectors 2.1, el qual tenia fuites d'aigua, i el 1.2 que tenia fuites d'oli. Els treballs pertinents van consistir en desmuntar els elements necessaris de cada injector per traslladar-los al taller, la seva evaluació inicial i prendre mesures, l'estudi i el disseny de la solució més apropiada, la reparació i aplicació de la solució més idònia, el muntatge a la central, provar-los i finalment la posta en marxa.