Projectes

Central hidroelèctrica Gavet

Potència: 11.50 MW
Lloc: Lleida

A aquesta central Auxiliars d' Explotacions Energètiques va realitzar certs treballs als rodets, al muntatge de tancament de la tuberia forçada nº 1, al mateix temps que una prova de grassa en una de les tuberies forçada. 

Per al muntatge del tancament de la tuberia forçada, primerament es va fer el desmuntatge del sistema actual, per poder-lo tornar a muntar novament. 

També es va dur a terme la reparació de la tuberia forçada com a conseqüència d'importants problemes de fuita; aquesta reparació va incloure la dels rodets, ja que tenien problemes per girar. La millora d'aquests va consistir a afluixar-los i a engrassar-los.