Projectes

Cabal ecològic - C.H. Portas

Lloc:

Presa de Portas (Iberdrola Generación): Disseny, fabricació y muntatge in situ d’un nou cabal ecològic, incloent canonades i colzes DN350 d’inoxidable, juntes de muntatge, vàlvules manuals i picatge amb confecció tipus T. També s’inclou el muntatge d’una vàlvula raig buit (DN 350 PN16). Totes les soldadures a pressió s’incorporen mitjançant radiografia 100%.