Notícies

01/07/2019

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

A Vic, el dia 01 de juliol del 2.019.

 

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 17 de juliol del 2.019, a les 9:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, amb el següent Ordre del Dia:

 

  1. Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i...
04/09/2018

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

 

AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, SL

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

 

 

 

 

 

A Vic, el dia 4 de setembre del 2.018.

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 20 de setembre del 2.018, a les 16:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”,...

30/11/2017

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, SL

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

A Vic, el dia 14 de novembre del 2.017.

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Extraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 20 de desembre del 2.017, a les 09:00 hores, en el domicili professional de “Signia...

12/07/2017

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

 

A Vic, el dia 12 de juliol del 2.017.

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 27 de juliol del 2.017, a les 16:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, amb el següent Ordre del Dia:

 

  1. Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i...
06/07/2016

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

 

A Vic, el dia 6 de juliol del 2.016.

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 21 de juliol del 2.016, a les 9,00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, sota el següent Ordre del Dia:

 

  1. Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i...
06/10/2015

Convocatòria de junta general extraordinària

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta GeneralExtraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 22 d’octubre del2.015, ales 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat dela Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Autoritzar a l’administrador o a la persona que ell      designi per tal que procedeixi en nom i representació de la companyia a      prestar aval solidari juntament amb el Sr. Josep Maria Grau en favor...

20/04/2015

Convocatòria de junta general extraordinària

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta GeneralExtraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 6 de maig del2.015, ales 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat dela Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Autoritzar a l’administrador o a la persona que      ell designi per tal que procedeixi en nom i representació de la companyia a      prestar aval solidari juntament amb el Sr. Josep Maria Grau en favor de...

17/10/2014

Convocatòria de junta general extraordinària

A Vic, el dia 17 d’octubre del 2.014.

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta General Extraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 3 de novembre del 2.014, a les 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat dela Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Acordar la subscripció d’un préstec amb l’Institut Català de Finances per concórrer a l’ampliació de capital de la companyia mercantil El Salto de la...

11/06/2014

Convocatòria de junta general ordinària

AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, SL

Convocatòria de junta general ordinària

A Vic, el dia 11 de juny del 2.014.

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta GeneralOrdinària de socis que se celebrarà el proper dia 26 de juny del 2.014, ales 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat de la Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes      anuals,...

17/08/2012

Projectes en curs

PROJECTES EN ELS QUE AUXILIAR E.E. ESTÀ TREBALLANT ACTUALMENT TANT NACIONAL COM INTERNACIONALMENT. 

PROJECTES INTERNACIONALS

Actualment Auxiliar E.E. iniciarà 4 projectes de nova construcció de centrals hidroelèctriques a Chile.

  • Central Hidroelèctrica Santa Isabel
    Es tracta d'una central amb una capacitat de producció anual de 7.3 GWh/any. Aqueseta central té una potència de 1.1 MW i un factor de planta del 73%. Estarà assentada a un riu amb un cabal de 9 m3/s. 
  • Central Hidroelèctrica Melo
    Central...

Pàgines